Network Menu

En av oss: Intervjuer med SWEAs f.d. IOs

Under 2019 är fokuserar vår En Av Oss intervjuserie på flera före detta ordförande i SWEA International, från 1979 till idag.

Att vara internationell ordförande innebär ett enormt arbete och alla IO har på olika sätt och med sin personliga prägel bidragit till att bygga upp SWEA till vad den fantastiska organisation den är idag. Före SWEAs nuvarande ordförande Christina Hallmert har SWEA haft tio internationalla ordförande (IO). Sofia Solförs tar en pratstund med flera av dem under 40-årsjubileumsår, speciellt för att fråga om deras bästa SWEA-minne.

Se alla En av oss intervjuer på webbplatsen SWEA-land >>>

SWEAs femte IO, 1994–1997

Femte intervjun i vår “En Av Oss” intervjuserie med f.d. IOs i SWEA är med Gunilla Possenius, SWEAs femte Internationella Ordförande, 1994–1997.

SWEAs åttonde IO, 2005–2006

Fjärde intervjun i vår “En Av Oss” intervjuserie med f.d. IOs i SWEA är med Siv Svesson, SWEAs åttonde Internationella Ordförande, 2005–2006.

SWEAs fjärde IO, 1990-1993

Tredje intervjun i vår “En Av Oss” intervjuserie med f.d. IOs var med Kerstin Mayberry, SWEA Internationals fjärde IO, från 1990 till 1993.

SWEAs första IO, 1979-1984

Andra intervjun i vår “En Av Oss” intervju serie med f.d. IOs var med Agneta Nilsson, SWEAs grundare och SWEA Internationals första IO, från 1979 till 1984.

SWEAs sjunde IO, 2002-2004

Första intervjun i vår “En Av Oss” intervju serie med f.d. IOs är är med Christina Molitéus, SWEA Internationals sjunde IO, från 2002 till 2004.